Znaleziono 3 artykuły

Marcin Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkubinat w orzecznictwie Sądu Najwyższego Marcin Mazur s. 32-54
Policentryczność rozwoju Mazowsza Jerzy Bański Konrad Czapiewski Marcin Mazur s. 71-88
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego Marcin Mazur s. 201-214