Znaleziono 8 artykułów

Erwin Mateja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce symboliki chrzcielnej w mistagogii liturgicznej Erwin Mateja s. 27-37
"Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy papieża Piusa X", Erwin Mateja, Opole 2006 : [recenzja] Paulina Pludra-Żuk Erwin Mateja (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Poznawać liturgię i nią żyć — między tradycją a innowacyjnością" : sympozjum o Piusie Parschu (Klosterneuburg, 13–16 marca 2014 r.) Erwin Mateja s. 219-222
Liturgia i religijny pluralizm : Sympozjum AKL, Monaster (Niemcy), 1–5 września 2014 r. Erwin Mateja s. 235-241
"Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II (historia – kierunki badań – metodologia)" : 50 Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych, Licheń, 9–11 września 2014 r. Erwin Mateja s. 242-248
Reforma Liturgiczna w Niemczech — próba bilansu : streszczenie Erwin Mateja s. 313-315
Wprowadzanie soborowej odnowy liturgii na przykładzie diecezji opolskiej Erwin Mateja s. 357-369
"Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, red. Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, Opole 2012 : [recenzja] Erwin Mateja (aut. dzieła rec.) Zbigniew Władysław Solski (aut. dzieła rec.) s. 475-476