Znaleziono 8 artykułów

Aleksander Marszałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zainteresowanie edukacją studentów = Educational Interests of Students Aleksander Marszałek s. 32-37
Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych Aleksander Marszałek Krzysztof Stec s. 57-63
Badanie pamięci elektronicznych w kształceniu inżynierów bezpieczeństwa = Electronics Memory Testing in Education of Safety Engineers Aleksander Marszałek s. 67-73
Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki Aleksander Marszałek s. 107-112
10 lat Konkursu Twórczości Technicznej Aleksander Marszałek s. 108-114
Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna Aleksander Marszałek s. 108-113
Postawy studentów wobec konstruowania elektronicznego Aleksander Marszałek s. 352-358
Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej Aleksander Marszałek Tomasz Maś s. 623-629