Znaleziono 8 artykułów

Barbara Markowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Study of the heritage of dissolved monasteries in local collective memories Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 19
Miejsce i rola klasztoru bernardynów w pamięci zbiorowej społeczności lokalnej Opatowa : studium przypadku Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 43-62
Po-witanie u Emmanuela Lévinasa i prawo wro-gościnności Jacquesa Derridy: jak możliwy jest podmiot poza dialektyką heglowską? Barbara Markowska s. 124-141
"Rozstępy" przyszłości : o trudnych powiązaniach technologii, kultury i natury Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 133-152
Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 189-216
Dziedzictwo kulturowe klasztorów w perspektywie społecznej : materialne i symboliczne znaczenie wybranych klasztorów dla społeczności lokalnych : założenia projektu oraz sprawozdanie z badań terenowych w Wierzbniku w dniach 24-25 IX 2012 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 418-422
Zespół V : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 457-458
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 505-506