Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Marjański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach Andrzej Marjański s. 91-106
Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 222-235