Znaleziono 6 artykułów

Wiesława Malska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty wnioskowania statystycznego = Selected Aspects of the Statistical Inference Wiesława Malska s. 93-99
Wybrane statystyki nieparametryczne = Selected Nonparametric Statistics Wiesława Malska s. 111-117
Zastosowanie karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC (Statistical Process Control) Wiesława Malska s. 318-324
Opisowe charakterystyki rozkładów cech statystycznych Wiesława Malska s. 321-326
Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Anna Koziorowska Wiesława Malska s. 323-327
Wykorzystanie testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a w badaniach jednorodności wariancji Wiesława Malska s. 365-370