Znaleziono 8 artykułów

Tadeusz Kwater

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca proces decyzji inwestowania w akcje na giełdzie w ujęciu kwartalnym na przykładzie hipotetycznych danych Marcin Halicki Tadeusz Kwater s. 219-224
Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Marek Bolanowski Paweł Krutys Tadeusz Kwater s. 333-338
Symulacje komputerowe modelu matematycznego zanieczyszczonej biochemicznie wody z uwzględnieniem zjawiska dyfuzji Paweł Krutys Tadeusz Kwater Bogdan Kwiatkowski Ewa Żesławska s. 345-350
Modelowanie komputerowe układów prostowniczych jedno- i trójfazowych z obciążeniem RL Karol Bartnik Tadeusz Kwater Robert Pękala Bogusław Twaróg s. 351-357
Algorytm klasyfikacji obiektów na przykładzie przestrzeni medialnej Tadeusz Kwater Robert Pękala Aleksandra Salamon s. 352-357
Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych Paweł Dymora Tadeusz Kwater Robert Pękala Dariusz Strzęciwilk s. 371-376
Estymacja stanu z nieciągłymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego Paweł Krutys Tadeusz Kwater Robert Pękala Ewa Żesławska s. 605-610
Jakość estymacji stanu z ciągłymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki Paweł Krutys Tadeusz Kwater Ewa Żesławska s. 611-616