Znaleziono 14 artykułów

Jolanta Kulpińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja sytuacji pracy w badaniach struktury społecznej Jolanta Kulpińska s. 11-22
Socjologia przemysłu w Anglii : badania akademickie i zastosowania praktyczne Jolanta Kulpińska s. 107-115
Socjologiczne badania terenowe w Jugosławii Jolanta Kulpińska s. 162-165
Institut des Sciences Sociales du Travail w Paryżu Jolanta Kulpińska s. 165-167
Aktualne tendencje w badaniach z zakresu socjologii przemysłu Jolanta Kulpińska s. 175-178
"Sociological Paradigms and Organisational Analysis", Gibson Burrell, Gareth Morgan, London 1979 : [recenzja] Jolanta Kulpińska Gibson Burrell (aut. dzieła rec.) Gareth Morgan (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Środowisko robotnicze. Głos socjologa", Jolanta Kulpińska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jolanta Kulpińska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Un travail à soi", Philippe Bernoux, Privat 1981 : [recenzja] Jolanta Kulpińska Philippe Bernoux (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Technika i obszczestwiennyj progress : kriticzeskij oczerk sowremiennych reformistskich i rewizionistskich sociołogiczeskich teorij", G. W. Osipow, Moskwa 1959 : [recenzja] Jolanta Kulpińska G. W. Osipow (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Industrial Democracy in Europe", Oxford 1981 : [recenzja] Jolanta Kulpińska s. 199-201
Programy badań nad pracą w latach 1980-1985 Jolanta Kulpińska s. 215-216
Międzynarodowe programy badań nad pracą Jolanta Kulpińska s. 216-219
"Petits fonctionnaires au travail : compte rendu d'une enquête sociologique effectuée dans un grande administration publique parisienne", Michel Crozier, Paris 1955 : [recenzja] Jolanta Kulpińska Michel Crozier (aut. dzieła rec.) s. 370-372
O jedności klasy robotniczej Jolanta Kulpińska s. 392-410