Znaleziono 3 artykuły

Joanna Kucharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Also These Voices : Technology and Gender in the Practice of Fanvidding Joanna Kucharska s. 120-121, 14-28
Comments on “Hermeneutics and the Cognitive Sciences” = Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne” Andrzej Kapusta Marek Pokropski Joanna Kucharska (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 193-196, 85-88
Interview with Grzegorz Radecki = Wywiad z Grzegorzem Radeckim Witold Wachowski Joanna Kucharska (tłum.) s. 101-104, 239-243