Znaleziono 1 artykuł

Elżbieta Kubiszewska-Krasowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawa męczenników wobec państwa i władzy państwowej według Tertuliana Elżbieta Kubiszewska-Krasowska s. 137-147