Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Kubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Palatinus" - wojewoda. Łacińskie i polskie nazwy określające wojewodę w źródłach polskiego średniowiecza (do końca XV w.) Tomasz Kubicki s. 79-87
Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji - forma wewnętrzna i zawnętrzna Tomasz Kubicki s. 139-149
Kwestia jawności formalnej ksiąg hipotecznych w toku dyskusji nad projektami polskiego prawa hipotecznego z 1818 roku : regulacja ustawowa i jej polityczna realizacja w XIX i początkach XX wieku Tomasz Kubicki s. 169-182
Kilka uwag o tzw. zamieszkaniu obranym w świetle artykułu 27 prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z roku 1818 Tomasz Kubicki s. 171-177
Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich Tomasz Kubicki s. 173-181
Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I. Okres do połowy XIX wieku Tomasz Kubicki s. 183-193