Znaleziono 1 artykuł

Paweł Kubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osamotnienie osób starszych w Polsce - skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku Paweł Kubicki Marta Olcoń-Kubicka s. 129-138