Znaleziono 16 artykułów

Dominik Kubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylemat zawężanej specjalizacji dyscyplin nauki: na ile dogłębnie historyk medycyny powinien sięgać do stanu wiedzy z zakresu dziejów Zachodu i jego kultury? : na przykładzie publikacji Michaliny Brody „Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach XIV-­XV wieku” (Kraków 2013) Dominik Kubicki s. 5-28
Wychowawcza rola domu rodzinnego jako wspólnoty relacyjnej – remedium na potrzebę postawy otwartości wobec świata kultur doby mondializacyjnej Dominik Kubicki s. 13-33
Prawda a kwestie egzystencji: człowieczy podmiot a edukacja jako „kulturowa” inicjacja, społeczeństwo a historia jako „wgląd” w swą cywilizacyjną tożsamość Dominik Kubicki s. 15-36
Wolność moralna i kultura moralna życia publicznego jako warunek uniknięcia rażących dysproporcji bytowych w transformujących się społecznościach krajów postkomunistycznych Dominik Kubicki s. 27-46
Naród i jego kulturowe dziedzictwo - źródłem treści edukacyjnych w interaktywnej lekturze tradycji narodowej i wydarzającej się społecznej współczesności Dominik Kubicki s. 33-47
Uniwersytet wobec imperatywu zwrotu od pedagogiki postmodernistycznej do klasycznej w edukacji młodych pokoleń społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej Dominik Kubicki s. 41-57
Społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej pomiędzy mitem dobra i postępu ludzkości a pozornością zachodzenia innowacyjnego rozwoju konsumpcyjnych społeczności Zachodu Dominik Kubicki s. 69-91
Teologia, oparta na realizmie wcielenia, wpisująca się w perspektywę Fides Querens Intellectum oraz teologii jako nauki Akwinaty Dominik Kubicki s. 95-107
W sprawie perspektywy interpretacyjnej dla poszczególnych wydarzeń z dziejowej przeszłości Rzeczypospolitej – na przykładzie powstania z 1863 roku Dominik Kubicki s. 99-116
Utopia projektu edukacji multikulturowej a możliwości edukacji tradycyjnej, otwartej na odmienności kulturowo-religijne w kontekście europejskiej integracji Dominik Kubicki s. 113-132
Pominięcie "Evocatio Dei" w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej a sekularyzacja chrześcijańskiego świata : aspekt teologiczno-epistemologiczny Dominik Kubicki s. 117-137
Demograficzna stabilność polskiego społeczeństwa – kryterium moralnej jakości dokonanych transformacji po 1989 roku Dominik Kubicki s. 179-200
Rola filozofii, rozróżnionej i autonomicznej w stosunku do teologii, nakreślona w "Une École De Théologie: Le Saulchoir" Marie-Dominique Chenu Dominik Kubicki s. 209-220
Udział świeckich katechetów w katechezie "Kościoła Chrystusowego" Dominik Kubicki s. 221-239
Świat wyobrażany, świat chciany, świat pożądany – dyskurs polityczny wokół godnościowej rewolucji kijowskiego Euromajdanu i w sprawie zaboru Krymu Dominik Kubicki s. 361-377
Teologia katolicka wobec końca postmodernizmu (II) i tendencji zmierzających ku wypracowaniu rozumu pluralistycznego "avant-demain" Dominik Kubicki s. 379-391