Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Krzystek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsoborowe "drogi" do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II Andrzej Krzystek s. 7-24
Depositio episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich Andrzej Krzystek s. 69-89
Teologia niedzieli Johannesa Pinska a list apostolski "Dies Domini" Jana Pawła II Andrzej Krzystek s. 81-98
Tytuły kościołów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej : świadectwo wiary i pobożności Ludu Bożego Andrzej Krzystek s. 81-104
Odnowa liturgiczna w pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji "Sacrosanctum concilium" w metropolii szczecińsko-kamieńskiej Andrzej Krzystek s. 105-138