Znaleziono 6 artykułów

Paweł Krutys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody i środki zarządzania infrastrukturą sieciową w złożonym środowisku laboratoryjnym Marek Bolanowski Paweł Krutys s. 238-243
Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Marek Bolanowski Paweł Krutys Tadeusz Kwater s. 333-338
Symulacje komputerowe modelu matematycznego zanieczyszczonej biochemicznie wody z uwzględnieniem zjawiska dyfuzji Paweł Krutys Tadeusz Kwater Bogdan Kwiatkowski Ewa Żesławska s. 345-350
System nadzorujący i sterujący przebieg procesu technologicznego Zbigniew Gomółka Paweł Krutys Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 424-430
Estymacja stanu z nieciągłymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego Paweł Krutys Tadeusz Kwater Robert Pękala Ewa Żesławska s. 605-610
Jakość estymacji stanu z ciągłymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki Paweł Krutys Tadeusz Kwater Ewa Żesławska s. 611-616