Znaleziono 3 artykuły

Rafał Kruszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza Rafał Kruszka s. 35-69
"Batalia o CPE" w kontekście kryzysu szkolnictwa wyższego we Francji Rafał Kruszka s. 69-83
"Społeczne światy szkół średnich: od trajektorii marginesu do trajektorii elit", Piotr Mikiewicz, Wrocław 2005 : [recenzja] Rafał Kruszka Piotr Mikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 162-166