Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Kret

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System obrabiarki CNC w środowisku graficznym Autodesc Inventor 2012 Wojciech Kret s. 323-326
Drukarka 3D oparta na dokumentacji Wojciech Kret Mateusz Michnowicz s. 393-397
"Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiotach", T. I: "Mapy XV-XVI wieku", Wojciech Kret, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Julian Janczak Wojciech Kret (aut. dzieła rec.) s. 703-704