Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Kosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kardynał Hlond jako prekursor soborowej odnowy w świetle własnych wypowiedzi Stanisław Kosiński s. 7-31
August Hlond na Śląsku : W 60. rocznicę erygowania diecezji katowickiej Stanisław Kosiński s. 7-25
Dwadzieścia pięć lat Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą 1952-1977 Stanisław Kosiński s. 7-35
Dzieła salezjańskie w życiu księdza Bosko Stanisław Kosiński s. 11-35
Ceny fabryczne a funkcjonowanie wskaźnika rentowności Stanisław Kosiński s. 13-35
Z problemów adaptacji społeczno-zawodowej młodych robotników Stanisław Kosiński s. 37-56
Socjologiczne problemy szkolnictwa zawodowego Stanisław Kosiński s. 109-127
Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół zawodowych Stanisław Kosiński s. 139-156
"Zakłady kształcenia nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno-socjologiczne", red. Stanisław Kosński, Lublin 1975 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Prace przygotowawcze do pierwszego synodu plenarnego w odrodzonej Polsce Stanisław Kosiński s. 227-262