Znaleziono 2 artykuły

Józef Koredczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w PoLsce w XX wieku Józef Koredczuk s. 45-60
Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego Józef Koredczuk s. 85-92