Znaleziono 2 artykuły

Jarosław Kodzia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo do sakramentu chrztu według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Jarosław Kodzia s. 93-108
Obowiązek sprawowania Mszy Świętej oraz jej częstotliwość : Kan. 904-905 KPK Jarosław Kodzia s. 147-164