Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Klimczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym : próba wprowadzenia do dyskusji Andrzej Klimczuk s. 41-59
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej Andrzej Klimczuk s. 41-53
Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych Andrzej Klimczuk s. 47-59
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych: przegląd stanowisk etycznych Andrzej Klimczuk s. 69-82