Znaleziono 4 artykuły

Bożena Klimczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aksjologiczne uwikłanie ekonomii Bożena Klimczak s. 9-21
Wpływ studiów ekonomicznych na poziom moralny studentów Bożena Klimczak s. 11-24
Trudne związki katolickiej nauki społecznej i ekonomii Bożena Klimczak s. 16-23
Model człowieka gospodarującego – szansa czy zagrożenie dla uczciwego biznesu? Bożena Klimczak s. 97-115