Znaleziono 1 artykuł

Anna Maria Klimalanka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z problematyki budowy roli Szambelana w >>Głupim Jakubie<< Tadeusza Rittnera", Anna Maria Klimalanka, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Maria Klimalanka (aut. dzieła rec.) s. 188