Znaleziono 4 artykuły

Witold Kasperkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Gospodarka: istota i charakterystyka zjawiska Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-14
Geneza i rozwój integracji europejskiej do Maastricht Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-28
System instytucjonalny wspólnot europejskich Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 29-49
Istota procesów innowacyjnych w gospodarce rynkowej Kazimierz K. Bloch Witold Kasperkiewicz s. 57-76