Znaleziono 7 artykułów

Justyna Karaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Фантастическое в творчестве М. Булгакова и Н. Гоголя : "Петербургские повести" - "Дьяволиада" - "Мастер и Маргарита" Justyna Karaś s. 53-60
Parodia w twórczości Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 64-86
Parodyjność w twórczości Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 69-78
Z obserwacji nad tłem literackim prozy fantastycznej Aleksandra Puszkina Justyna Karaś s. 75-87
Z problemów groteski w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 79-91
Perspektywa narracyjna w powieściach Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 165-181
"Proza Michała Bułhakowa. Z zagadnień poetyki", Justyna Karaś, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Justyna Karaś (aut. dzieła rec.) s. 385