Znaleziono 5 artykułów

Marcin Hintz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań natury globalnej : ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ewangelickiej Marcin Hintz s. 93-110
Zbawienie świata - zbawienie człowieka : chrześcijańskie przesłanie nadziei Marcin Hintz s. 137-159
Ewangelicka bioetyka jako opcja na rzecz życia Marcin Hintz s. 175-184
"Christian Theology. An Introduction", Alister E. McGrath, 2011 : [recenzja] Marcin Hintz Alister E. McGrath (aut. dzieła rec.) s. 265-272
"Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej", Marcin Hintz, Katowice 2006 : [recenzja] Adam Popławski Marcin Hintz (aut. dzieła rec.) s. 551-552