Znaleziono 3 artykuły

Bolesław Hadaczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Genotyp literackiej postaci pedagoga", Bolesław Hadaczek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Kresy w literaturze polskiej XX wieku : szkice", Bolesław Hadaczek, Szczecin 1993; "Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku", wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek, Szczecin 1995; "Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice", Bolesław Hadaczek, Gorzów Wlkp. 1999 : [recenzja] Zbigniew Jarzębski Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym", Bolesław Hadaczek, Szczecin 1985 : [recenzja] Jerzy Smulski Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 323-329