Znaleziono 1 artykuł

Elizabeth Gulich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych", Elizabeth Gulich, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Elizabeth Gulich (aut. dzieła rec.) s. 197