Znaleziono 2 artykuły

Marek Grygorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Samotność i wspólnota. Antymonie myśli w >>Płomieniach<< Stanisława Brzozowskiego", Marek Grygorowicz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Marek Grygorowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Rola krytyki w kształtowaniu koncepcji powieściopisarstwa Stanisława Brzozowskiego", Marek Grygorowicz, " Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marek Grygorowicz (aut. dzieła rec.) s. 217