Znaleziono 2 artykuły

Anna Grajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Postawy młodzieży", Anna Grajewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Od >>piękności walki<< do >>odnowy duszy wspólnej<<. / Literatura w poszukiwaniu sensu rewolucji Izabela Jarosińska Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 196