Znaleziono 10 artykułów

Zbigniew Gomółka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza dokładności technologii pomiarowej dla skanerów światła spójnego i strukturyzowanego Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg s. 257-263
Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet Zbigniew Gomółka Ewa Żesławska s. 264-270
Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej = Virtualization of Objects in Passive Stereoscopic Visualisation Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 305-311
Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Robert Pękala s. 335-342
Organizacyjne aplikacje mobilne jako źródło informacji Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Mateusz Michnowicz Robert Pękala Bogusław Twaróg s. 348-353
Implementacja algorytmu wyodrębniania cech antropometrycznych w środowisku MATLAB Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 375-381
Identyfikacja tożsamości z wykorzystaniem analizy geometrii dłoni Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 419-424
System nadzorujący i sterujący przebieg procesu technologicznego Zbigniew Gomółka Paweł Krutys Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 424-430
Analiza i archiwizacja pomiarów analogowych z wykorzystaniem cyfrowych rejestratorów ADLINK Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 437-443
Pomiary termowizyjne w systemach diagnostycznych Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Bogusław Twaróg s. 598-604