Znaleziono 8 artykułów

Adrian Gleń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mitologia - mistyka liturgia : w bezbożnym świecie poźnej twórczości Mirona Białoszewskiego Adrian Gleń s. 59-72
Językowy eksces : o "Urwanym śladzie" Jacka Gutorowa Adrian Gleń s. 82-88
Obejmowanie rzeczy : poszukiwanie języka Całości w wierszach Tymoteusza Karpowicza Adrian Gleń s. 89-100
Ruiny i dobro bycia (wyimki z niecodziennika) Adrian Gleń s. 107-114
De(kon)strukcja podmiotu jako propozycja epistemologiczna : Białoszewski i Heidegger Adrian Gleń s. 117-132
Podmiotowość w perspektywie problemu bycia : Białoszewski i Heidegger Adrian Gleń s. 126-140
"„W tej latarni...” : późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej", Adrian Gleń, Opole 2004 : [recenzja] Ewa Nofikow Adrian Gleń (aut. dzieła rec.) s. 254-262
Od krytyki do czytelnictwa: Juliana Kornhausera działalność krytycznoliteracka w pierwszej dekadzie XXI wieku Adrian Gleń s. 267-282