Znaleziono 6 artykułów

Paweł Garbuzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość - istotny element realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych = Identity - An Essential Element of Meeting Development and Educational Needs Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 23-31
Wartości w procesie kształcenia Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 32-37
Wartość dialogu w edukacji międzykulturowej Paweł Garbuzik s. 39-46
Wsparcie i rola osób starszych - przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom = Support and the Role of the Elderly - Preventing Adverse Changes Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 58-65
Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 160-165
Idea kształcenia ustawicznego w kraju o gospodarce opartej na wiedzy Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 168-179