Znaleziono 6 artykułów

Marcin Głuszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sigillum adulterinum - pieczęć fałszywa czy niewłaściwa? Marcin Głuszak s. 43-49
Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej Marcin Głuszak s. 75-86
Funkcjonowanie regerstrów sądowych w świetle memoriałów i rezolucji Rady Nieustającej w II połwie XVIII wieku@Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Marcin Głuszak s. 101-117
Rada Nieustająca - badawcze osiągnięcia i perspektywy Marcin Głuszak s. 127-134
Zbiory Rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w II połowie XVIII w. Marcin Głuszak s. 131-138
Ordynacja w Radzie Nieustającej Marcin Głuszak s. 135-150