Znaleziono 16 artykułów

ANdrzej Gąsiorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okupacja niemiecka ziem polskich (1939-1945) w historiografii polskiej i niemieckiej Andrzej Gąsiorowski Ryszard Kaczmarek Sebastian Piątkowski Klaus Ziemer s. 11-25
Rola kultury fizycznej w utrwalaniu polskości na Warmii, Mazurach i Powiślu Andrzej Gąsiorowski s. 23-47
Polsko-wschodniopruskie kontakty sportowe w latach trzydziestych XX wieku Andrzej Gąsiorowski s. 55-72
Z dziejów szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie w latach międzywojennych Andrzej Gąsiorowski s. 65-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polska kultura fizyczna na wschodnim pograniczu niemieckim (1919-1939)", Bernard Woltmann, Poznań 1980 : [recenzja] Andrzej Gąsiorowski Bernard Woltmann (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Powojenna współpraca byłego funkcjonariusza gestapo Jana Kaszubowskiego z wywiadem komunistycznym : (w świetle odtajnionych ostatnio dokumentów) Andrzej Gąsiorowski s. 159-188
Profesor Czesław Ciesielski Andrzej Gąsiorowski s. 217-219
Podróże w Prusach w świetle pracy Andrzeja Gąsiorowskiego "Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939" Łukasz Paweł Fafiński Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Wydział Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej", Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Bogdan Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 323-329
Rola sokolich towarzystw gimnastycznych w walce o polskość Warmii, Mazur i Powiśla (1919-1921) Andrzej Gąsiorowski s. 325-362
"Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945", red. Andrzej Gąsiorowski, Kościerzyna 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 327-343
Harcerstwo polskie na Warmii w latach 1920-1939 Andrzej Gąsiorowski s. 363-412
"Kaszubskich pamiątek skarbnice : o muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008 : [recenzja] ANdrzej Gąsiorowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 365-369
Polska kultura fizyczna w Prusach Wschodnich i jej odbicie w prasie polonijnej (1919-1939) Andrzej Gąsiorowski s. 481-509
Niemieckie organizacje sportowo-paramilitarne w Prusach Wschodnich (1918-1933) Andrzej Gąsiorowski s. 503-518
Harcerstwo polskie na Powiślu w latach 1920-1939 Andrzej Gąsiorowski s. 607-631