Znaleziono 11 artykułów

Agnieszka Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Use of the brainstorm method in the innovation laboratory (i-lab) Agnieszka Długosz Anna Koziorowska s. 51-55
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcjach techniki Agnieszka Długosz s. 71-76
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów Agnieszka Długosz s. 73-81
Trudności nauczycieli związane z rozwijaniem twórczości uczniów we współczesnej szkole Agnieszka Długosz s. 109-115
Wykorzystanie laboratorium innowacji w rozwijaniu twórczego myślenia uczniów Agnieszka Długosz s. 116-121
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego Agnieszka Długosz s. 223-229
Wykorzystanie laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych Agnieszka Długosz s. 257-262
Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów Agnieszka Długosz s. 261-267
Problematyka badania umiejętności czytania w refleksji pedagogicznej Agnieszka Długosz s. 272-278
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka : z aksjologicznego punktu widzenia", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca a jakość życia człowieka", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 327-331