Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Buśka-Wroński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwagi nad poezja i wymową i inne pisma krytycznoliterackie", Leon Borowski, wybrał, opracował i indeks zestawił Stanisław Buśka-Wroński, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 244 : [recenzja] Anna Kaupuż Leon Borowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Buśka-Wroński (aut. dzieła rec.) s. 306-310