Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Borowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota, funkcje i kierunki ewolucji polskiego systemu zamówień publicznych Andrzej Borowicz s. 93-112