Znaleziono 2 artykuły

Kornelia Bem

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa Kornelia Bem s. 171-179
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce i w krajach Europy Środkowej Kornelia Bem s. 307-320