Znaleziono 8 artykułów

Alina Maria Basak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The role of a father in raising and socializing a child Alina Maria Basak s. 71-79
Ofiary przemocy w rodzinie Alina Maria Basak s. 77-91
Influence of single-parent families on children’s development Alina Maria Basak s. 95-107
Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie Alina Maria Basak s. 101-109
Uwarunkowania przemocy w rodzinie Alina Maria Basak s. 124-135
Kształcenie na odległość a rynek pracy Alina Maria Basak s. 133-144
Wpływ rodziny na kształtowanie postaw prospołecznych dzieci Alina Maria Basak s. 147-161
Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku szkolnym Alina Maria Basak s. 211-227