Znaleziono 2 artykuły

Joanna Arszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekt komputerowej dokumentacji dla pracowni konserwatorskich Joanna Arszyńska s. 3-6
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego Joanna Arszyńska Ewa Doleżyńska-Sewerniak Bogumiła Jadwiga Rouba Renata Szelwach s. 47-60