Znaleziono 3 artykuły

Roman Ardan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 171-177
Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 189-197
Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 554-564