Znaleziono 3 artykuły

Anna Adamik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym Anna Adamik Marek Matejun s. 11-22
Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw Anna Adamik s. 43-63
"Collaborative advantage" jako wyzwanie dla innowacyjnej przedsiębiorczości Anna Adamik s. 181-204