Znaleziono 9 artykułów

Ireneusz Żuchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja rynku - ujęcie teoretyczne Ireneusz Żuchowski s. 119-132
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża Beata Piekarska Ireneusz Żuchowski s. 144-154
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aplikacje internetowe jako rdzeń nowoczesnego biznesu Ilona Nawrocka Ireneusz Żuchowski s. 197-213
Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta Agnieszka Brelik Ireneusz Żuchowski s. 207-231
Działania promocyjne mikroprzedsiębiorstw subregionu ostrołęckiego Mariola Grzybowska-Brzezińska Ireneusz Żuchowski s. 222-227
Zarządzanie wiedzą : ujęcie teoretyczne Mariola Grzybowska-Brzezińska Anna Zięba Ireneusz Żuchowski s. 267-281
Relacje przełożony-podwładny i umiejętności komunikacyjne w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego w opinii pracowników służby więziennej Dariusz Fajkowski Ireneusz Żuchowski s. 301-312
Preferencje konsumentów i ich wpływ na kształtowanie cech marki produktów żywnościowych Mariola Grzybowska-Brzezińska Magdalena Małkiewicz Ireneusz Żuchowski s. 345-353
Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów Ireneusz Żuchowski s. 347-363