Znaleziono 3 artykuły

Ewa Żebrowska-Rosak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy pracowników wobec stosowanych narzędzi motywacji Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 67-74
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 102-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Determinanty jakości usług bankowych Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 177-184