Znaleziono 5 artykułów

Piotr Ślęczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Podtrzymywać wrażliwość na prawdę" : wokół wykładów Benedykta XVI na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie i na uniwersytecie w Ratyzbonie Piotr Ślęczka s. 47-56
Prawda i godność osoby jako reguły wychowania : na marginesie etyki pedagogicznej Wojciecha Chudego Piotr Ślęczka s. 101-114
Rozwój zasadniczych tez metaetyki Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010) Piotr Ślęczka s. 109-122
Sprawozdanie z uroczystości nadania Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Styczniowi SDS doktoratu honoris causa Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II (Papieski Uniwersytet Laterański, Città del Vaticano, 6 grudnia 2007) Piotr Ślęczka s. 211-216
Uleczyć rany, ochronić dzieci : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Centrum Ochrony Dziecka Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele (Kraków, Akademia Ignatianum, 20–21 czerwca 2014) Piotr Ślęczka s. 254-265