w.s.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Varia s. 322
Z jubileuszowych dni s. 1-6
"Zwierzęta gospodarskie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim", Tadeusz Sobczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] s. 283